AUSTRALIA - dotyczy umowy: UG-PMT/0666/4N/2019-AUS

Zapytanie ofertowe nr 1 otwórz: https://consay.com.pl/wp-content/uploads/CONSAY-zap.-ofertowe-nr-1-Australia-certyfikacja.pdf

Zapytanie oferowe nr 2 otwórz: https://consay.com.pl/wp-content/uploads/CONSAY-zap.-ofertowe-nr-2-Australia-katalog-i-projekt-opakowań.pdf

Zapytanie ofertowe nr 3 otwórz: https://consay.com.pl/wp-content/uploads/CONSAY-zap.-ofertowe-nr-3-Australia-usł.-prawne.pdf

Zapytanie ofertowe nr 5 otwórz: https://consay.com.pl/wp-content/uploads/CONSAY-zap.-ofertowe-nr-5-Australia-misja-konferencja-branzowa-zamiana-kategorii.pdf

IZRAEL- dotyczy umowy: UG-PMT/0583/4N/2019-IZR

Zapytanie ofertowe nr 1 otwórz:https://consay.com.pl/wp-content/uploads/CONSAY-zap.-ofertowe-nr-1-Izrael-certyfikacja.pdf

Zapytanie ofertowe nr 2 otwórz: https://consay.com.pl/wp-content/uploads/CONSAY-zap.-ofertowe-nr-2-Izrael-opis-techniczny-i-projekt-opakowań.pdf

Zapytanie ofertowe nr 3 otwórz: https://consay.com.pl/wp-content/uploads/CONSAY-zap.-ofertowe-nr-3-Izrael-usł.-prawne.pdf

Zapytanie ofertowe nr 5 otwórz:https://consay.com.pl/wp-content/uploads/CONSAY-zap.-ofertowe-nr-5-Izrael-konferencja-1-1.pdf

SINGAPUR-dotyczy umowy:UG-PMT/1036/4N/2019-SIN

Zapytanie ofertowe nr 1 otwórzhttps://consay.com.pl/wp-content/uploads/CONSAY-zap.-ofertowe-nr-1-Singapur-certyfikacja-1.pdf

Zapytanie ofertowe nr 2 otwórz:https://consay.com.pl/wp-content/uploads/CONSAY-zap.-ofertowe-nr-2-Singapur-opis-techniczny-i-projekt-opakowań.pdf

Zapytanie ofertowe nr 3 otwórz: https://consay.com.pl/wp-content/uploads/CONSAY-zap.-ofertowe-nr-3-Singapur-usł.-prawne.pdf

Zapytanie ofertowe nr 5 otwórz: https://consay.com.pl/wp-content/uploads/CONSAY-zap.-ofertowe-nr-5-Singapur-konferencja-branżowa.pdf

Consay Sp jawna realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów pończoszniczych na rynek australijski, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Consay Sp. jawna na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu

z UE: 200 000,00 PLN.

Consay Sp jawna realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów pończoszniczych na rynek izraelski, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Consay Sp. jawna na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu

z UE: 200 000,00 PLN.

Consay Sp jawna realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów pończoszniczych na rynek singapurski, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Consay Sp. jawna na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu

z UE: 200 000,00 PLN.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pasek_logo.png