Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), chcielibyśmy poinformować Państwa o szczegółach dotyczących nowych zasad przetwarzania Państwa danych oraz zapewnić, że dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane są prawidłowo zabezpieczone, a zgodę na ich przetwarzanie możecie Państwo wycofać w każdej chwili.

Administratorem Państwa danych jest Paweł Gryś Tadeusz Zieliński P.P.H.U. „CONSAY” Sp.j.  siedzibą w Białej 95-001, ul. Piaskowa 12.

Dane do kontaktu w sprawie Państwa danych osobowych:

  • Kontakt e-mailowy: RODO@consay.com.pl
  • Kontakt na oraz adres korespondencyjny firmy „CONSAY” – ul. Piaskowa 12, 95-001 Biała.

Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres e-mail, numer NIP oraz inne dane przekazywane w trakcie rozmów, spotkań, przesyłania korespondencji będą przetwarzane dla potrzeb:

  • Zawierania i realizacji umów handlowych, wysyłki zamówionych towarów, realizacji przelewów, składania reklamacji.
  • Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentacji księgowej.
  • Prowadzenia działań marketingowych, wysyłania ofert handlowych oraz wszelkich informacji.
  •  W celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy ( zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt c RODO.

Dane będą przechowywane przez okres trwania współpracy, czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane są gromadzone, w tym stosunku pracy, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie danych uniemożliwia złożenie oferty, podjęcie współpracy zakresie świadczenia usług przez firmę „CONSAY” oraz nawiązanie stosunku pracy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Jeśli nie życzą sobie Państwo dalszego kontaktu ze strony  P.P.H.U. “CONSAY” Sp.j. uprzejmie proszę o przesłanie w tej sprawie wiadomości zwrotnej.